Advokátska kancelária JUDr. Ján KanabaPrávne služby Trenčín
Jána Zemana 3141/101, Trenčín, 911 01

Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Ján Kanaba poskytuje svojim klientom odbornú právnu pomoc a poradenstvo najmä v odvetviach:

  • trestné právo
  • občianske právo

Vyššie uvedené právne oblasti predstavujú len najčastejšie a klientmi najžiadanejšie služby.
Okrem uvedeného ponúkame našim klientom právne služby na mieru šité pre riešenie ich právnych problémov v oblasti súkromného a verejného práva. Právne služby v celom spektre ponúkame s rovnakou starostlivosťou pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
Súčasťou našej činnosti je zastupovanie klientov v súdnych sporoch ako aj v správnych konaniach pred úradmi SR. Z dôvodu dosiahnutia čo najvyššej efektívnosti spolupracujeme s konkrétnym notárom a exekútorom. Právne služby ponúkame v jazyku anglickom, ruskom a talianskom.